Nieuws

No. 8 Bestuursbericht december 2012

bestuur
Dit is het laatste bestuursbericht van 2012.

De vergadering was bij Jannie en Wolter Bosscha aan de Weldadigheid nr. 9 in Tuk.

Een housewarming want de familie heeft een nieuw optrekje betrokken. Alles bewonderd en vergaderen kunt je er ook prima: koffie en koek, altijd goed. Dat is natuurlijk belangrijk voor ons. In vlot tempo werden de punten afgewerkt. Hoogtepunten waren:

  De Ledenvergadering is goed verlopen en jasjes voor de vrijwilligers waren zeker een aardige attentie;

  Op dit moment 522 leden waarvan er voor 2013 47 hebben opgezegd.

  De rekening 2012 ziet er goed uit. De KNWU basislicentiebijdragen 2012 moet nog worden geïnd (€ 7,50 pp). Sarris gaat dit binnenkort incasseren. Volgend jaar zal dit eerder in het jaar gaan plaatsvinden;

  We hebben een jeugdsubsidie 2013 van de gemeente Westerveld ontvangen van € 428,00. Daarvoor onze dank.

  Goed nieuws! Wolter heeft een gesprek gehad met de firma Koga in Heerenveen. Zij zijn voornemens de wedstrijd 2013 te gaan sponsoren. Top en een groot compliment aan Jorg Prins voor zijn goede voorwerk.

  Nog meer goed nieuws! We hebben met de RABOBANK West Drenthe een overeenkomst gesloten voor drie jaar. Daarin dragen ze bij aan onze RABOBANK Jeugdwedstrijd,kidsdag en dikkebandenwedstrijd. Heel mooi! In 2014 willen we de Nederlandse kampioenschappen Jeugd naar Havelte halen en daarvoor zullen we met de directie van de bank nadere afspraken maken.

  Wintercompetitie 2013. Samen met Leeuwarden, Tuk en Havelte staan er 3

wedstrijden op de planning. Deze week wordt bekend of Zwolle daar nog ook nog aan wordt toegevoegd. Binnenkort meer informatie hierover op onze site.

  Onderhoud en beheer. We hebben wat langer stil gestaan bij deze afdeling. Na 7 januari 2013 wordt er gekapt in en op onze route. Dit betekent dat er tijdens deze werkzaamheden door de week geen gebruik gemaakt kan worden van onze route. In de weekenden zal er voor gezorgd worden dat de route vrij is. Tevens hebben we in de pen een wijziging van de rode route. Lijkt op een flinke vergroting van de route (ruim 7 km.) waardoor deze een stuk aantrekkelijker zal worden. Tot slot hebben Jan en Peter een voorstel ingediend omtrent vervoer in het terrein. We hebben een eerste verkenning gedaan voor de aanschaf van een terreinauto of iets dergelijks. We zijn er zeker nog niet uit en zoeken naar handige combinaties om het terreinwerk en de evenementen wat makelijker te kunnen uitvoeren.

  Oproep nogmaals: kom met suggesties voor de vrijwilliger(ster) van 2012! Het bestuur hoopt op enig respons.

  We staan tot slot nog even stil bij de Kerstmarkt in Havelte, de traditionele oliebollentocht en het vergaderschema 2013.

Al met al een goed verenigingsjaar 2012 en we heffen het glas op 2013. Maak er een sportief en gezond jaar van!  

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • zo 24 mei - sluitingsdag webshop voor...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu