Nieuws

No 1. Bestuursbericht januari 2012

bestuur
Beste leden, op donderdag 19 januari heeft het bestuur voor het eerst vergaderd in het nieuwe jaar. Niet iedereen was aanwezig. Ruud en Theo waren verhinderd. De bestuurlijke hoogtepunten van deze keer: 

 • Het ledenaantal per 19 januari 2012 is 469. In 2011 hebben 55 leden (is ongeveer 11%) hun lidmaatschap voor het nieuwe jaar opgezegd. Per 1 januari zijn we begonnen met 466 leden. Dus de eerste aanmeldingen komen alweer binnen.
 • De contributies voor 2012 zijn inmiddels geïnd en de ledenpassen voor de jeugdleden zijn al toegestuurd. De seniorpassen van de NTFU volgen in de tweede week van februari.
 • Presentatie Nathalie Hommes en Roy de Groot. Studenten sportmanagement aan de Hanzehogehschool in Groningen hebben ons geobserveerd als bestuur en vereniging. Tijdens de bestuursvergadering hebben ze ons bijgepraat, advies gegeven en wij nemen hun aanbevelingen graag ter harte.
 • De NTFU meldt nieuwe leden pas per 1 maart aan, terwijl wij dit per 1 januari doen. Hier zit dus een hiaat van 2 maanden waarin deze leden (5 personen) niet verzekerd zijn. Aan nieuwe leden zal dit per mail worden gemeld, om zo aansprakelijkheid uit te sluiten. Ook optie oktober lidmaatschap zal worden aangedragen.
 • De MTB route Havelte staat onder druk. Door de slechte weersomstandigheden de afgelopen maanden is het een prut aan het worden. Daarom zullen we als het weer het toelaat acties gaan ondernemen om de baan weer in het fatsoen te krijgen. Tevens zullen we aan de A 32 kant wachten tot de bomen geveld zijn. Daarna kunnen we het terrein verbeteren. Dus nu is het modderig en dat vinden wij vervelend. Wil je helpen: contact leggen met Peter Beijne.
 • Eerste wintercompetitiewedstrijd  is succesvol verlopen. Bijna 100 deelnemers, goede sfeer en mooie wedstrijden. Zeker een aanrader om de overige wedstrijden mee te fietsen. Zondag 5 febr. is de volgende in Havelte.
 • Nieuwe bestuurder. Tijdens de voorjaarsvergadering zullen wij na meerdere periodes afscheid moeten gaan nemen van Jeroen van Werd. Jeroen heeft  te kennen gegeven er na deze periode mee te willen stoppen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester!.
 • Onze verenigingscontainer staat de laatste vijf jaar naast het sportcentrum in Tuk. De eigenaar heeft nu ons verzocht de container te verplaatsen.We zijn nu op zoek naar een andere locatie.
 • Trainerscursus Wielrennnen-Mountainbiken. Op dit moment hebben meerdere trainers zich aangemeld voor de cursus fietstrainer KNWU. Samen met de vereniging in Zuidwolde zouden we ons hard moeten maken voor een aanbod vlak in de buurt. Heb je interesse, even contact opnemen  met Wolter Bosscha.
 • Stephan en Jorg Prins hebben dispensatie gevraagd voor de wedstrijdkleding. Het bestuur geeft hun voor 2012 dispensatie om in hun eigen sponsorkleding te fietsen tijdens wedstrijden.
 • Combinatiefunctionaris. In zowel Meppel als Westerveld zijn combinatiefunctionarrisen actief. Zij willen graag veel activiteiten voor kinderen organiseren.  Maar als club hebben we een redelijk vol programma en je moet wel goed afstemmen wat wel en niet kan. Dus dit wordt zeker vervolgd.
 • Tijdens de ledenvergadering op woensdag 21 maart hebben we als thema fietsen en gedrag. Een thema dat we die avond willen bespreken met jullie. Dit aan de hand van een aantal voorbeelden en met steun van de NTFU.
 • Volgende bestuursvergadering  donderdag 9 februari 2012 bij Jeroen. Heb  je bespreekpunten of ideeën, laat het ons weten.
 • Secretariaat:   

 

Gevraagd: Penningmeester!

Vanwege het vertrek van onze huidige penningmeester zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons administratieve geweten wil zijn.

Werkzaamheden:

 • Het voeren van de administratie van MTB Havelte
 • Het betalen van facturen en declaraties
 • Het verzenden en incasseren van (sponsor)facturen
 • Het opstellen van de begroting
 • Het opstellen van kwartaal- en jaarstukken
 • Het opstellen van nacalculaties van evenementen en wedstrijden
 • Deelname aan bestuursvergaderingen

Tijdsbesteding: ongeveer 2 uur per week (in januari/februari iets meer, in juni t/m augustus iets minder)

De nieuwe penningmeester zal uitgebreid ingewerkt en bijgesproken worden.

Heb je interesse of wil je meer weten? Bel of mail even met Jeroen van Werd (jemaza@zonnet.nl) of met Ruud Smeenk (r.smeenk@home.nl)

 

 

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

 • zo 24 mei - sluitingsdag webshop voor...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu