Nieuws

Algemene ledenvergadering

stemmen-vergaderingHierbij nodigen wij alle leden van de Mountainbikevereniging Havelte en omgeving uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum de Veldkei in Havelte.

 

Agenda:

 

1. Opening

 

2. Verslag ledenvergadering 14 november 2018

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen

 

4. Financiën
4.1. Rekening/verslag 2018 (jaarstukken worden op de vergadering uitgereikt)
4.2. Beoordeling financiële stukken door de kascommissie

 

5. Bestuursverkiezing
Jorge (penningmeester) en Petra (secretaris) aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Marc Supèr toe te laten treden tot het bestuur als coördinator jeugd.

 

6. Activiteitenplanning 2019
6.1. Coördinatie trainers
6.2. Wedstrijdafdeling
6.3. Route en terreinen
6.4. Activiteiten
6.5. Jeugd

 

7. Leden

 

8. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2018

 

9. Rondvraag en sluiting

 

10. Pauze

 

Programma na de pauze:
Na de pauze informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Rond 22.00 uur zal de avond worden afgesloten.

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • zo 24 mei - sluitingsdag webshop voor...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu