Nieuws

Enthousiast bestuurslid gezocht

secretaris-gezochtBen jij een flexibele, enthousiaste en talentvolle bestuurder? Of wil je dat worden? 

MTB Havelte eo is hard op zoek naar een nieuwe secretaris. Samen met de voorzitter en penningmeester draag je bij aan het dagelijks besturen van de vereniging.

 

Wat houdt het in?

Als secretaris ga je besturen. Als aanspreekpunt voor leden, commissies en bestuursleden zorg je dat het bestuur geïnformeerd blijft en dat stukken op de vergadering geagendeerd worden. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse correspondentie van de club. Hieronder valt:

Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
Bijhouden en beheren van officiële stukken zoals de oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Lijkt dit je iets? Neem dan contact op met Wolter voorzitter@mtbhavelte.nl of Peter beheerenonderhoud@mtbhavelte.nl 

 

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • zo 24 mei - sluitingsdag webshop voor...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu