Clubinfo

Historie
De Mountainbikevereniging Havelte e.o. is op 6 februari 1998 opgericht door een groep enthousiaste bikers. De gedachte hierbij was dat men een goede gesprekspartner zou willen zijn voor landeigenaren met wie men graag wilde onderhandelen over de aanleg van een vaste mountainbike route in de omgeving van Havelte. Tevens waren er allerlei ideeën om o.a. de jeugd te gaan stimuleren en één keer in het jaar een MTB-wedstrijd te organiseren.

Toen had niemand kunnen vermoeden dat de vereniging anno 2015 rond de 500 leden telt. Uniek is het feit dat de vereniging inmiddels een permanente MTB-route beheert van ruim 14 kilometer, waarop de leden vrij mogen fietsen.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is het mountainbiken, in de meest brede zin van het woord, te bevorderen. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat de zorg voor een verantwoord gebruik van onze mooie omgeving belangrijk is. Mens en dier dienen geen last van elkaar te hebben. Wij willen, samen met andere gebruikers, genieten van de mooie omgeving. Dat betekent dat de veiligheid voor de rijders en andere gebruikers zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn. We doen verder veel aan scholing en opleidingen voor de leden. De jeugd heeft daarbij de grootste prioriteit. De toekomstvisie van de vereniging is vastgelegd in het Beleidsdocument 2012-2014.

Onze activiteiten zijn:
- Verantwoorde trainingen
- Organiseren van toertochten
- Organiseren van wedstrijden (wedstrijdlocatie voormalige Amerikaanse basis t.h.v. Ruiterweg 41, Havelterberg)
- Organiseren van jeugddagen en clinics
- Instandhouden van een eigen vaste mtb route

Lid worden?
Dan kunt u het digitale aanmeldingsformulier invullen. Na ontvangst van het formulier kunnen de administratieve zaken (pasje, incasso contributie, aanmelding NTFU) afgehandeld worden.

Wijzigingen?
Bent u verhuisd, is uw email adres veranderd of uw bankrekeningnummer gewijzigd of wilt u een andere wijziging van uw gegevens doorgeven, laat het ons weten d.m.v. ons digitale wijzigingsformulier.

 

Kosten lidmaatschap
Voor 2019 is in de algemene ledenvergadering de volgende contributieladder vastgesteld:

 

Categorie Leeftijd contributie XL-lidmaatschap

Jeugd

t/m 13 jaar € 20,- € 20,-
Junior 14 t/m 17 jaar € 40,- € 55,-
Senior 18 jaar en ouder € 50,- € 75,-
M-lid   € 15,-  
Steunlid   € 25,-  

 

  

 

 

 

Voor de indeling naar leeftijdscategorieën wordt de NTFU-regel gevolgd: in het jaar van verjaren geldt de nieuwe categorie.

Het XL-lidmaatschap kan ingaan bij aanmelding vanaf 1 september en loopt door tot 31 december van het volgende jaar. Het alternatief is dat je voor beide jaren de volledige contributie betaalt of per 1 januari van het nieuwe jaar lid wordt.

Een M-lidmaatschap is een 2e lidmaatschap voor leden die al via een andere vereniging bij de NTFU zijn aangesloten. Via het steunlidmaatschap kun je de vereniging als donateur steunen, je wordt hiermee geen lid van de NTFU.

 

Een en ander hangt samen met de regelingen en bedragen zoals deze door de NTFU opgelegd zijn.

Betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso

IBAN:  NL59 RABO 0363 3184 10

 

Afmelden als lid
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar en kan zowel schriftelijk als via e-mail. Indien gewenst ontvang u via e-mail een bevestiging van uw opzegging.


ledenadministratie@mtbhavelte.nl

 

 

NFTU-lidmaatschap

Als u lid wordt van onze vereniging en 14 jaar of ouder bent, dan wordt u automatisch lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU)! Dit is de overkoepelende organisatie van de toerfietsverenigingen in Nederland. Voordelen: u bent verzekerd tijdens toertochten en trainingen (Schade? klik  hier voor info), korting bij deelname aan een NTFU fietstoertocht en 4 keer per jaar ontvangt u het NTFU Fietssport Magazine. Meer informatie omtrent de NTFU vindt u op www.ntfu.nl/
Voor het gebruik van de mountainbikeroute is het lidmaatschap van een NFTU of KNWU vereniging verplicht. De route ligt op particulier terrein en mag alleen gebruikt worden door mensen die zich kunnen legitimeren met een lidmaatschap van de NTFU / KNWU.

Voor leden die jonger zijn dan 14 jaar is het ook de mogelijk om lid te worden van de NFTU. Reden kan zijn dat de fiets dan verzekerd is voor grotere schades. U kunt zich hiervoor aanmelden. De contrubutie voor dat jeugdlid wordt dan verhoogd tot € 40,00 per jaar. Dit is hetzelfde bedrag als de jeugd tot 18 jaar.

 

 

KNWU-lidmaatschap
De vereniging is sinds 2001 aangesloten bij de KNWU (www.knwu.nl). Voor leden is hiermee de mogelijkheid geschapen onder de vlag van MTB Havelte aan wedstrijden mee te doen. Sinds het moment van lidmaatschap van de KNWU heeft de vereniging een eigen wedstrijdafdeling met gediplomeerde trainers. Wilt u wedstrijden rijden, dan moet er een licentie aangevraagd worden via de vereniging bij de KNWU. 

 

 

Sponsoren

sponsoren-feb2019

Kalender

 

  • zo 15 december - Holtinger schaapskudde tocht.
  • za 28 december -...

Facebook Stream

Wielerbonden

knwu ntfu